Skip to content

Dział B+R

Ideą naszego działu B+R jest wprowadzanie oraz realizacja innowacyjnych pomysłów w FOLPAK Baranowski.

Dążenie do doskonałości jest nieustającą podróżą. Dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu programu, którego celem jest ciągłe doskonalenie naszych usług.
Zrealizowane inwestycje pozytywnie wpływają na potencjał naszego działu badawczo-rozwojowego. Dzięki temu możemy w szerszej perspektywie spojrzeć na możliwość bardziej efektywnego wykorzystania opakowań, co przekłada się na korzyści dla naszych klientów.

Nasza wysoka skuteczność wynika z zastosowania sprawdzonego modelu zarządzania projektem.

Poprzez dobrze przygotowane działania, możemy zagwarantować optymalne zastosowanie folii FOLPAK Baranowski i skuteczny model opakowania. Nasza strategia skupia się nie tylko na sprzedaży produktów, ale również na oferowaniu naszej wiedzy, doświadczenia i profesjonalnego wsparcia technicznego.

Klienci, którzy z nami współpracują, mają pewność, że ich produkty są zabezpieczone w najlepszy możliwy sposób.

Laboratorium firmy FOLPAK Baranowski cały czas inwestuje w wysokiej jakości sprzęt do badań produktów w laboratorium, w którym obecnie możemy zbadać:

Wszystkie nasze projekty opierają się na sprawdzonym schemacie, w którym istotnymi punktami są kamienie milowe – ich osiągnięcie gwarantuje profesjonalne przeprowadzenie procesu. Projekty są modyfikowane odpowiednio do potrzeb klientów, aby idealnie dopasować go do ich oczekiwań.
Z ważniejszych badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich lat wymienić możemy:

Uszlachetnienie folii używanej w rolnictwie o aktywne składniki zapobiegające namnażaniu się grzybów w produktach rolnych.

Uszlachetnienie folii używanej w rolnictwie o aktywne składniki odstraszające gryzonie.

Opracowanie optymalnego składu surowców foliowych zwiększających odporność folii na promieniowanie UV i wiele innych.

Firma FOLPAK Baranowski cały czas inwestuje w wysokiej jakości sprzęt do badań produktów w laboratorium, w którym obecnie możemy zbadać:

  • Zgrzewalność folii HOT TACK
  • Odporność na zerwanie
  • Siła przy zerwaniu
  • Termokurczliwość
  • Odporność na przebicie punktowe
  • Współczynnik tarcia
  • Grubość
  • Napięcie powierzchniowe
  • Zamglenie folii
Wiedza i doświadczenie, które zostały zebrane i uporządkowane w Laboratorium firmy FOLPAK, są niezwykle istotne dla realizacji tej inwestycji. Priorytetem działalności Laboratorium oraz komórki B+R jest droga do TQM (Total Quality Management). Od kilku lat konsekwentnie realizowana jest strategia wdrażania kolejnych etapów systemów zarządzania jakością, obejmujących zarówno samo zarządzanie, jak i zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, politykę środowiskową oraz odpowiedzialność społeczną. W październiku 2014 firma zakupiła sprzęt laboratoryjny, który wspiera planowany rozwój technologii, w tym urządzenie do pomiaru hot-tack - urządzenie do badania folii LDPE termokurczliwych oraz urządzenie do pomiaru współczynnika tarcia. Od 2020 roku posiadamy jedno z najlepszych na rynku urządzeń do badania folii stretch ESTL — FPT-750. Urządzenie uzbrojone jest w programy do badania wszystkich parametrów folii w tym: rozciągliwość, siła przebicia, kleistość, siła odwijania i rozerwania. Dzięki temu urządzeniu możemy zapewnić stałą kontrolę produkowanych folii stretch maszynowych i zapewnić powtarzalność jakości w dostawach do naszych klientów. W 2023 zakupiliśmy i uruchomiliśmy nowe urządzenie firmy Instron, które zastąpiło stare z małym zakresem badań.
Certyfikaty ISO
Innym ważnym aspektem z punktu widzenia planowanej działalności firmy i realizacji niniejszej inwestycji jest wiedza i doświadczenie osób odpowiedzialnych za rozwój firmy i wdrażanie nowych produktów. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji powołany został doświadczony zespół zadaniowy, który koordynuje działania i wysiłki większej grupy osób.

Nagrody i certyfikaty

Innym ważnym aspektem z punktu widzenia planowanej działalności firmy i realizacji niniejszej inwestycji jest wiedza i doświadczenie osób odpowiedzialnych za rozwój firmy i wdrażanie nowych produktów. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji powołany został doświadczony zespół zadaniowy, który koordynuje działania i wysiłki większej grupy osób.

Certyfikacja BRC

Data uzyskania: 2023

Wydany przez: DNV

ISO PN- EN ISO 9001:2015-10

Data uzyskania: 2023

Wydany przez: ISOCERT sp. z o.o.

BRCGS Global Standard Packaging Materials Issue 6

Data uzyskania: 2023

Wydany przez: DNV